A. Mare:Francuska pesma

sviraju: Nina Bošković, II razred i Maja Dakić-Brković, prof.

snimljeno na času 15. marta, 2012.