Bah: Menuet g-moll

svira: Nina Bošković, II razred

snimljeno na času 12. marta, 2012.