Ispitni program:

Lemoan: Etida op.37 br. 15 D-dur

Bah: Poloneza g-moll

Šuman: Prva žalost iz Albuma za mlade op.68

svira: Marija Popović, II razred

snimljeno: na času 31. maja, 2012.