Bah: Dvoglasna invencija br. 15 h-moll

svira: Maja Janković, VI razred

snimljeno kod kuće