Šopen: Nokturno cis-moll op. posth.

svira: Aleksandra Milikić, VI razred

snimljeno: 1. juna, 2012. na času